Các dạng khung phổ biến

Khung kèo vòm - 1 nhịp.

Khung kèo vòm - 2 nhịp

Khung kèo - 3 nhịp - 6 mái

Khung kèo thẳng - 1 nhịp

Khung kèo thẳng - 2 nhịp - 2 mái

Khung kèo - 3 nhịp - 2 mái

Khung kèo vòm lệch - 1 nhịp

Khung kèo thẳng - 2 nhịp - 4 mái

Khung kèo vòm lệch - 2 nhịp

Ưu điểm

Việc tiết kiệm vật liệu tại các vùng ít chịu lực của các cấu kiện khung chính đã giúp Nhà thép tiền chế kinh tế hơn so với nhà thép thường đặc biệt là các nhà thấp tầng với độ rộng dưới 60m và chiều cao mép mái dưới 30m. H/p>

Các tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
- AWS D1.1 Edition 2006
- AISC. 2005 – American Institute of Steel Constructions
- MBMA. 2002. – Metal Building System Manu
- Quality Manual

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

- TCXD VN 338 : 2005. Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 3223 : 1994. Que hàn điện dùng cho thép các bo

Quy trình lắp dựng

Việc lắp dựng nhà thép Tiền chế được chia làm các giai đoạn sau:

Tiếp nhận và Bảo quản Vật tư:

Việc tiếp nhận và bảo quản vật tư là một khâu quan trọng. Đại đa số các đơn vị cung cấp vật tư đầy đủ song trong quá trình giao nhận phát sinh số lượng v

Kết cấu nhà thép

Nhà thép tiền chế điển hình gồm 3 thành phần sau:
- Các khung chính (cột và kèo) là các cấu kiện tổ hợp tiết diện “I”, có bề cao tiết diện không đổi hoặc vát.
- Thành phần kết cấu thứ yếu (xà gồ, thanh chống đỉnh tường và dầm tường) là các thanh thép nhẹ tạo hình ng

Nhà thép tiền chế là gì?

Nhà thép tiền chế là loại nhà làm bằng các cấu kiện bằng thép và được chế tạo và lắp đặt theo bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật đã chỉ định sẵn. Quá trình làm ra sản phẩm hoàn chỉnh (có kết hợp các bước kiểm tra và quản lý