Các tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
- AWS D1.1 Edition 2006
- AISC. 2005 – American Institute of Steel Constructions
- MBMA. 2002. – Metal Building System Manu
- Quality Manual

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

- TCXD VN 338 : 2005. Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 3223 : 1994. Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp;
- TCVN 1916 : 1995. Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ thuật;

THÍ NGHIỆM KIỂM TRA
-         TPI               Third Party Inspection
-         NDT             Non-Destructive Testing
-         MPI              Magnetic Particle Inspection